Tag Archives: Campfire Audio


  1. Soundrebels.com
  2. >
  3. Campfire Audio

Astell&Kern A&ultima SP2000SE Vegas Gold
artykuł opublikowany / article published in Polish

Tematyką desktopowo-outdoorową zajmujemy się sporadycznie, jednak jeśli już się za nią zabieramy, to nie ma zmiłuj – idziemy po przysłowiowej bandzie. Tak też jest i teraz, gdyż wraz z ultra high-endowym DAP-em Astell&Kern A&ultima SP2000 Special Edition w malowaniu Vegas Gold dotarła do nas nie jedna, nie dwie, a trzy pary nie mniej wyrafinowanych słuchawek: ULTRASONE Edition 15 Veritas, OBRAVO HAMT-3 MKII i dokanałowe, limitowane … Campfire Audio Solaris Special Edition.

cdn. …