Tag Archives: Copland CTA 305 + CTA 506


  1. Soundrebels.com
  2. >
  3. Copland CTA 305 + CTA 506

Copland CTA 305 + CTA 506
artykuł opublikowany / article published in Polish

Trochę to trwało, ale po integrze CTA 405-A i przetworniku cyfrowo-analogowym DAC 215 wreszcie możemy poznać uroki duńskiego podejścia do dzielonej amplifikacji, czyli lampowego zestawu Copland CTA 305 + CTA 506

cdn. …