Tag Archives: MA-2000


  1. Soundrebels.com
  2. >
  3. MA-2000

Phasemation CA-1000 & MA-2000
artykuł opublikowany / article published in Polish

Choć z dzieloną amplifikacją Phasemation CA-1000 & MA-2000 mieliśmy już przyjemność przy okazji testów Lumen White Kyara uznaliśmy, ze warto się im przyjrzeć podczas solowych występów i z nieco łatwiejszymi do wysterowania kolumnami …

cdn…