Tag Archives: XL PowerIsolator


  1. Soundrebels.com
  2. >
  3. XL PowerIsolator

Transparent XL PowerIsolator
artykuł opublikowany / article published in Polish

Po zasilających XL i głośnikowych Opusach przyszła pora na amerykańską filtrację i tym oto sposobem wylądował u nas Transparent PowerIsolator XL.

cdn. …