1. Soundrebels.com
  2. >
  3. Nota prawna

Nota prawna

Ogólne warunki korzystania z serwisu internetowego soundrebels.com, na który składają się wszystkie strony i podstrony zamieszczone pod adresem domeny soundrebels.com oraz soundrebels.pl.

Korzystanie z serwisu internetowego soundrebels.com, zwanego dalej serwisem, podlega poniżej określonym warunkom oraz wszystkim odpowiednim przepisom prawa.Korzystając z zasobów niniejszego serwisu internetowego, akceptuje się bez zastrzeżeń i ograniczeń wszystkie warunki.

Wszelkie prawa do materiałów publikowanych w serwisie przysługują włascicielowi soundrebels.com. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i inne rodzaje wykorzystania tych materiałów dozwolone jest wyłącznie w celach niekomercyjnych i dla użytku własnego (nie dotyczy to materiałów wykorzystywanych przez dziennikarzy), pod warunkiem, zachowania w nich wszystkich informacji o prawach autorskich lub innych informacji dotyczących zastrzeżonego charakteru takich materiałów.

Za wszelkie materiały oraz informacje przesłane do soundrebels.com przez internet firma nie ponosi odpowiedzialności. Informacje oraz materiały, które zostały wysłane do soundrebels.com przez internet, nie są traktowane jako poufne i nie podlegają ochronie prawnej.

Żadna informacja zamieszczona w serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.